פרויקט המיפוי עוסק בעולם היהודי העתיק בין חורבן בית ראשון 586 לפנה"ס עד 650 לספירה.
טווח המחקר שלנו מבקש להתפרס על תקופה רחבה: בית שני, משנה ותלמוד עד לימי הכיבוש הערבי
הפרויקט מיועד למיפוי אינטראקטיבי של הממצא הארכיאולוגי והעדויות הספרותיות להימצאותם של יהודים ברחבי העולם
מתוך חזון של שיתוף המידע וגיוס ההמונים וחוכמתם, הפרויקט מתמקד ביצירת מפה אינטראקטיבית המציגה בתוכה נקודות ציון חשובות של קהילות, ממצאים, ארכיאולוגיים כמו כתובות, מנורות ובתי כנסת לצד איזכורים של נוכחות יהודית בספרות היהודית ובספרות הלא יהודית. כמו כן תוצג בבבליוגרפיה העוסקת בנוכחות היהודית ובממצא היהודי גם שיוך לעולם המחקר העכשווי ולביבליוגרפיה הרלוונטית.
המפה הראשית מסתמכת על מערכת הGIS במטרה לאפשר למשתמשים ברחבי העולם לדלות פרטים בעזרת שכבות שונות בהתאם לצרכי המחקר והידע השונים. 
את הפרוייקט מרכז פרופ' אייל בן אליהו מהחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה בצוות הפרוייקט מורן זגה, עינת טמיר, אלי פישר ומשה שור. 
הפרויקט מתקיים במסגרת מעבדת אליהו - מעבדת מחקרים בשיתוף המונים ברשות ד"ר משה לביא.