strip-heb

top-pics

מיפוי התפוצה היהודית בשלהי העת העתיקה 117-650 לס'


אתר זה מיועד למיפוי אינטראקטיבי של הממצא הארכיאולוגי והעדויות הספרותיות להימצאותם של יהודים בכל רחבי התפוצה היהודית מן הימים שאחרי מרד טריאנוס (117 לסה"נ) ועד שנת 650 לספירה.

בשלב הראשון תועלה לאתר טבלה ובה מיון הממצא הארכיאולוגי והתיאורים הספרותיים. בשלב השני יעשה שימוש בתוכנת GIS  שתאפשר יצירת מפות ודליית (ליקוט) נתונים לפי נושאים או לפי תיארוך.
כמו כן מכל האתר רשימה בביליוגרפית של מחקר התפוצה היהודית לפי איזורים.

את הפרוייקט מרכז ד"ר אייל בן אליהו מהחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה